Home > General > เกมส์โมบายสิ่งนี้จะเข้ามาแทนที่เกมคอมพิวเตอร์

เกมส์โมบายสิ่งนี้จะเข้ามาแทนที่เกมคอมพิวเตอร์

เกมส์โมบายสิ่งนี้จะเข้ามาแทนที่เกมคอมพิวเตอร์

ผมเชื่อว่าใครหลายหลายคนแต่ก็ต้องเคอรี่บริษัทเกมหลายหลายบริษัทที่ออกมากล่าวกันเป็นจำนวนมากว่าในอนาคตอันใกล้นี้ Game mobile จะสามารถก้าวเข้ามาแทนที่เกมในคอมพิวเตอร์ได้

ซึ่งผมขอบอกเลยว่าสิ่งเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่จริงเพราะต่อให้ Game mobileจะสามารถพัฒนาต่อไปได้ขนาดไหนแต่ก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะชื่นชอบในการเล่นเกมบนโทรศัพท์มือถือ

แต่ก็จะยังคงมีคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์อยู่เพราะฉะนั้นแล้วผมเจ้าของกล่าวว่าไม่มีแทนที่สิ่งหนึ่งสิ่งใดจะเข้ามาแทนที่อีกสิ่งหนึ่งได้อย่างสมบูรณ์แบบ

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *

เกมส์โมบายสิ่งนี้จะเข้ามาแทนที่เกมคอมพิวเตอร์

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *

เกมส์โมบายสิ่งนี้จะเข้ามาแทนที่เกมคอมพิวเตอร์

แต่ถ้าถามว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเกมคอมพิวเตอร์ไหมขอบอกตรงนี้เลยว่ามันจะส่งผลกระทบต่อเกมส์คอมพิวเตอร์อย่างแน่นอนเพราะว่ามันดาเกมเมอร์หลายคนนั้นในปัจจุบันนี้ก็ชื่นชอบทั้งการเล่นเกมในคอมพิวเตอร์

และการเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือและเมื่อไหร่ก็ตามที่การเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือสามารถมีความสนุกเทียบเท่ากับ

เกมคอมพิวเตอร์ได้ก็จะดึงผู้เล่นจากคนที่ชื่นชอบในการเล่นเกมคอมพิวเตอร์มาเล่นเกมโทรศัพท์มือถือกันมากขึ้น

 แต่ในปัจจุบันนี้นั้น Game mobile ยังไม่สามารถเข้ามาแทนที่เกมในคอมพิวเตอร์ได้อย่างเต็มรูปแบบขนาดนั้นด้วยเทคโนโลยี

และการพัฒนาของอุปกรณ์ต่างๆที่ทำให้การเล่นเกมในโทรศัพท์มือถือยังไม่สามารถมีความสนุกเทียบเท่าได้กับ

การเล่นเกมบนคอมพิวเตอร์นั่นเองแต่ถ้าพูดถึงในระยะยาวผมก็ต้องขอบอกเลยว่าสิ่งเรานั้นก็อาจจะเกิดขึ้นได้แต่คงจะไม่สมบูรณ์แบบ 100%        

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *       

หากท่านใดสนใจสามารถใช้บริการได้ที่ คลิก sagame66

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * *